6 timers Førstehjælpskursus

temp0008_flower2

Instruktør: Helle Elisabeth Søndergaard

Formål med kurset:

Er at få teoretisk og praktisk viden om genoplivning, samt orientering om trusler mod hjernen, åndedrættet og kredsløbet

 

Kurset indeholder:

       Den livsvigtige ilttransport

       Førstehjælpens 4 hovedpunkter - herunder alarmering

       Nødflytning og Aflåst sideleje

       Trinvis førstehjælp til bevidstløse

       Trinvis førstehjælp til bevidstløse – 2 hjælpere

       Genoplivning   - herunder udvendig hjertemassage

       Øvelse af trinvis førstehjælp til bevidstløse - herunder genoplivning

       Blødninger og forbindinger

       Psykisk førstehjælp og shock forebygning

       Orientering om trusler mod hjernen, åndedrættet og kredsløbet

 

Info om kurset:

Kurset varer 6 timer

Det kan afvikles i moduler af 3 timers undervisning, afhængig af hvorledes det passer ind i virksomhedens almindelige arbejdsrutiner.

 

Kurserne afholdes primært i Storkøbenhavn.

Max. antal deltagere 14 personer.

Der udstedes kursusbevis efter endt kursus.
 

Er der andre ønsker så ring til mig på 26 18 05 80, og så ser vi på det.

Yderligere information og priser: send en e-mail til: helle@esondergaard.dk