12 timers Førstehjælpskursus

temp0008_flower2

Instruktør: Helle Elisabeth Søndergaard

Formål med kurset:

Er at du et teoretisk og praktisk kendskab til førstehjælp således, at du er i stand til at hjælpe ved almindeligt forekommende ulykker og ved pludselige sygdomme.

Derudover lære dig at genoplive personer der er kommet til skade efter en ulykke eller en pludselig sygdom er opstået, samt holde dem i live indtil autoriseret redningsmandskab kommer.

 

Kurset indeholder:

    Førstehjælpens 4 hovedpunkter

    Førstehjælp i situationer der kan føre til bevidstløshed, herunder slag mod hovedet og nedsat eller standset vejrtrækning

    Trinvis førstehjælp til bevidstløse - herunder kunstigt åndedræt og udvendig hjertemassage

    Førstehjælp i situationer der kan medføre shock - herunder blødninger og blodstandsning, knoglebrud og ledskader, indre læsioner,        

        forbrændinger, forfrysninger og ætsninger

    Førstehjælp til tilskadekomne der både kan være bevidstløse og/eller shocktruede efter el-ulykker, temperaturpåvirkning af kroppen og    

        forgiftninger.

    Førstehjælp til pludseligt syge, psykisk førstehjælp, førstehjælp ved småskader og førstehjælp til børn

 

Info om kurset:

Kurset varer 12 timer

Det kan afvikles i moduler af 4 eller 6 timers undervisning, afhængig af hvorledes det passer ind i virksomhedens almindelige arbejdsrutiner.

 

Kurserne afholdes primært i Storkøbenhavn.

Max. antal deltagere 14 personer.

Der udstedes et kompetencegivende kursusbevis efter endt kursus.
 

Er der andre ønsker så ring til mig på 26 18 05 80, og så ser vi på det.

Yderligere information og priser: send en e-mail til: helle@esondergaard.dk